Du er her:   Hjem > Kalender > Generalforsamling

Generalforsamling

 dirigentklokke-lille.jpg

 

 

GENERALFORSAMLING!

 

 

Mandag den 21- september 2021 kl. 19.30

i Klubbens lokale på Viby lokalcenter Kongsgårdsvej 6 8260 Viby J.

 

Dagsordenen:

 

  1. Valg af dirigent. 

 

  2. Valg af stemmeudvalg  

 

  3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.  

 

  4. Behandling af det reviderede regnskab.

 

  5. Beretning fra funktionsmænd.

 

  6. Fastlæggelse af kontingent.

 

  7. Behandling af indkomne forslag.

       Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes
       skriftlig tilbestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

  8. Valg af bestyrelsesmedl., revisorer, suppleanter,revisorsuppleanter:

      1: Formand:                       På valg Torben Malm, modtager genvalg.

     2: Bestyrelsesmedlem:      På valg Keld Ovedahl Andersen modtager genvalg.

     3: 1 Bestyrelsessuppleant: På valg Leif Hansen, modtager genvalg.

     4: 1 revisor:                        På valg Andreas Strib, modtager genvalg.

     5: 1 revisorsuppleant:        På valg Poul Børge Graversen, modtager genvalg.

     Alle valg gælder for en 2-årig periode. Revisorsuppleant dog 1 år.

 

  9. Eventuelt

  

 

 

  Bestyrelsen

 

 

Gaa til top.JPG

 

 

 

 

  
  Sideoversigt            

Østjysk Frimærkeklub

CVR-nummer 37 50 38 35

Viby J.
stiftet den 30. november 1981

Møderne afholdes i sæsonnen hver mandag
kl. 19.00 i Viby Lokalcenters lokaler,
Kongsgårdsvej 6, Viby J

Læs om klubben her ! 

 


GENERALFORSAMLING:

dirigentklokke-minni.jpg

 Ring med klokken

og se indbydelsen!


KONTINGENT: 

Penge-kiste.gif

Se de særlige Corona-regler for Kontingent

indbetaling/dækning

klik på kisten og se hvordan i kan gøre det?

  


 

 

Postkort-Viby.jpg

 Salg af samlinger !

Ligger du inde med en samling frimærker
som du overvejer at skaffe dig af med,

klik da på ovenstående postkort,
og kontant os!


Samler du på frimærker?

 SF-ekspres.jpg

er du ikke medlem af en frimærkeklub,

så meld dig ind i

Østjysk Frimærkeklub 

her kan du dele din samlerglæde med 

ligesindede - og få større glæde af din

frimærkesamling.

 

 
 
 

 

 YouTube-adgang.JPG

Se din klub - og måske dig selv

på gamle videoer - klik på skærmen! 

 

På denne side finder du også den

nyeste video fra 2020:

Kaj og Østjysk Frimærkeklub!

 

Støt vore annoncører -

                    De støtter os !

   JK-FRIM-annonce.jpg           

 

Vedtaegter.jpg

Østjysk Frimærkeklub | Stiftet 30. november 1981 | STATESTIK
Powered by CMSimple Template by Oldnema | Senest opdateret den: 02.08.2021 HolmeNet