Du er her:   Hjem > Kalender > Generalforsamling

Generalforsamling

 dirigentklokke-lille.jpg

 

 

GENERALFORSAMLING!

 

Mandag den 21. februar 2022  kl. 19.30
i Klubbens lokale på Viby lokalcenter Kongsgårdsvej 3
8260 Viby J.


Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

4. Behandling af det reviderede regnskab.

5. Beretning fra funktionsmænd.

6. Fastlæggelse af kontingent.

7. Behandling af indkomne forslag-
    Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftlig
    til bestyrelsen senest d. 7. februar 2022.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bilagskontrollant, suppleanter og
                                                         bilagskontrollantsuppleant:

    1. Kasserer:                                 På valg Ib Graadal
    2. 2 Bestyrelsesmedlemmer:      På valg Henning Bonde
                                                                      Poul Kristiansen
    3. 1 Bestyrelsessuppleant:          På valg Mikael Jørgensen
    4. 1 Bilagskontrollant:                 På valg Finn Kundahl
    5. 1 bilagskontrollantsuppleant:: På valg Poul Børge Graversen

    Alle valg gælder  en 2-årig periode, bilagskontrollantsuppeant: dog 1 år.

9. Eventuelt

 

Bestyrelsen
Gaa til top.JPG

 


  
  Sideoversigt            

Østjysk Frimærkeklub

CVR-nummer 37 50 38 35

Viby J.
stiftet den 30. november 1981

Møderne afholdes i sæsonnen hver mandag
kl. 19.00 i Viby Lokalcenters lokaler,
Kongsgårdsvej 6, Viby J

Læs om klubben her !  


 KONTINGENT: 

Penge-kiste.gif

 

Den 1. september skal du betale dit kontingent:

klik på kisten og se hvordan i kan gøre det?   


Salg af samlinger !

 Postkort-Viby.jpg

Ligger du inde med en samling frimærker
som du overvejer at skaffe dig af med,

klik da på ovenstående postkort,
og kontant os!


Samler du på frimærker?

 SF-ekspres.jpg

er du ikke medlem af en frimærkeklub,

så meld dig ind i

Østjysk Frimærkeklub 

her kan du dele din samlerglæde med 

ligesindede - og få større glæde af din

frimærkesamling.


Støt vore annoncører -

                    De støtter os !

 Banner_Reklame-Nordfrim.jpg

   JK-FRIM-annonce.jpg

Klik på annoncerne og se mere!

 

 

Østjysk Frimærkeklub | Stiftet 30. november 1981 | STATESTIK
Powered by CMSimple Template by Oldnema | Senest opdateret den: 26.09.2022 HolmeNet