Du er her:  velkommen

velkommen

Østjysk Frimærkeklub

Viby J.

 


Sømanden Jørgen Brandt er død

Det er trist at skulle meddele at vort mangeårige medlem i Østjysk Frimærkeklub Jørgen Brandt, i daglig tale kaldt Sømanden, i torsdags den 11. april er afgået ved døden. Sømanden har i de sidste år døjet med sygdom og har flere gange været så hårdt ramt af sygdom, at flere af os troede vi ikke skulle se ham igen. Men ikke for ingenting blev han kaldt Sømanden, han formåede at afvise sygdommen og komme igen, med livskraft og gå på mod. Men i torsdags måtte han give op overfor kræften.

Sømanden besad en ufattelig stor viden om vores hobby, filatelien, posthistorien, stemplerne og historie i almindelighed, en viden han gavmildt delte ud af til alle som spurgte. Han holdt mange foredrag, både i vores klub men også mange andre steder. Han har skrevet mange artikler om sin viden, igen både i vores medlemsblad og andre klubbers blade. Mange er de artikler om specielle og spændende fund han havde gjort på byttedage. Byttedage som han og Ole flittigt besøgte. En bog om stempler, ”De andre stempler” er det også blevet til. En flittig udstiller var han også, på klubudstillinger – nationale og nordiske udstillinger.

Sømanden vil blive savnet på vores klubmøder fremover. Han var ikke bange for at sige sin mening med en kvik bemærkning, men han var heller ikke bleg for at rose andre.

Man må håbe for færgemanden som har hentet Sømanden til den sidste overfart har formået at holde kursen ordentlig. Ellers har der måske vanket et rap af Thomas, navnet på hans stok. Et rap som en dommer eller to har fået fordi Sømanden ikke mente at de var seriøse.

Blot 75 år blev Sømanden, ingen alder for en filatelist.

Æret være Sømanden Jørgen Brandt

Østjysk Frimærkeklub

 

Bisættelse af Sømanden finder sted fra Sall kirke fredag den 26. april kl. 11.00.

    JoergenBrandt-ser-samling.jpg       

    Jørgen Brandt ser på sin samling på "Nordia 2017"

     ForanBussen.jpg    JoergenBrandt-i-klublokalet.jpg

    Alle klubmedlemmerne ved ankomsten til "Nordia 2017"            Jørgen Brandt blandt klubkammerater
                                                                                               en mandag aften i Viby.


 

Østjysk Frimærkeklub blev stiftet den 30. november 1981.

I Østjysk Frimærkeklub er vi ca. 100 medlemmer, hvoraf 50-60 møder op hver mandag.

Klubben udgiver klubbladet "PINCETTEN" som udkommer 4 gange årligt.

 (se siden: PINCETTEN)

  Hvis du overvejer om det var noget for dig at være medlem i en frimærkeklub,

så besøg os en mandag aften, der er allerede 7 der har meldt sig ind i

Østjysk Frimærkeklub i indeværende sæson - så du bliver aldrig allene!

 

           Frimaerkebanken-1.jpg  Frimaerkebanken-2.jpg

                                                   Besøg af Frimærkebanken:

Møderne afholdes i sæsonen hver mandag kl. 19.00 i Viby Lokalcenters lokaler, Kongsgårdsvej 6, Viby J. Døren er åben fra kl. 18.30. 

På mødeaftenerne hygger vi os med filatelistvennerne, vi bytter og handler frimærker indenbyrdes, medens vi får os en kop kaffe.

Samtidig bliver der afviklet er Amerikansk lotteri, med frimærkepræmier. På de fleste mødedage er der en frimærkeauktion, hvor medlemmerne har mulighed for at få solgt noget af deres materiale.

                    Zeppelin_190718.jpg

    Robert Schou underdoldt forsamlingen med en enorm viden om Zeppelin.

Zeppelin_192946.jpg 

                           

Nogle aftner hver sæson er der et foredrag, det kan være et af klubbens medlemmer der fortæller, eller en foredragsholder udefra.

Nogle år afholder vi en klubudstilling, ligesom flere af klubbens medlemmer udstiller deres samlinger på andre klubbers udstillinger i ind og udland.

Så sker det at vi får besøg af andre klubber på vore mødeaftner, og vi gør naturligvis genvisit.

Hadsund-logo.JPG

Hadsund_194938.jpg  Hadsund_202945.jpg

Video 2000 var inviteret til et genvisit i Hadsund Frimærkeklub

 

Klubbens formål er:

At fremme interessen og udbrede kendskabet til filateli.

At bistå medlemmerne i alle spørgsmål vedrørende deres samlerinteresse.

At søge etableret og opretholdt samarbejde med lignende klubben/foreninger.

Klubben er tilsluttet "De samarbejdende Frimærke- og Møntklubben i Aarhus og omegn".

Kik ind hvis du er en gammel rutineret frimærkesamler, eller hvis du lige er startet som samler, du vil altid finde nogle at dele dine interesser med.

 

Vedtaegter.jpg

 

 

Gaa til top.JPG

 


  
  Sideoversigt            

Østjysk Frimærkeklub

CVR-nummer 37 50 38 35

Viby J.
stiftet den 30. november 1981

Møderne afholdes i sæsonnen hver mandag
kl. 19.00 i Viby Lokalcenters lokaler,
Kongsgårdsvej 6, Viby J

Læs om klubben her ! 

Postkort-Viby.jpg

 Salg af samlinger !

Ligger du inde med en samling frimærker
som du overvejer at skaffe dig af med,

klik da på ovenstående postkort,
og kontant os!

 

 YouTube-adgang.JPG

Se din klub - og måske dig selv

på gamle videoer - klik på skærmen! 

 


TV-klip-lille.jpg

 

Østjysk Frimærke Klub

på TV

Se udsendelsen!

Støt vore annoncører -

                    De støtter os !

   JK-FRIM-annonce.jpg

 

Vedtaegter.jpg

Østjysk Frimærkeklub | Stiftet 30. november 1981 | STATESTIK
Powered by CMSimple Template by Oldnema | Senest opdateret den: 20.04.2019 HolmeNet