Du er her:   Hjem > Kalender > Foredrag

Foredrag

 

Mandag den 24. februar 2020

 JanDrejer-lille.jpg

Foredrag af:

Jan Drejer

 

Foredragets titel var:

Soldat i Tyskland -
Den Danske Brigade og Det Danske Kommando i Tyskland 1947-58.

 

Foredraget omhandler baggrundshistorien, udsendelsen af brigaden
og ikke mindst de postale forhold.

Foredraget var virkelig interessant - og fangede vore medlemmer.

20200224_203211.jpg 20200224_193204.jpg

20200224_203126.jpg 20200224_203145.jpg

 20200224_203205.jpg

 

Vi har fundet lidt om det samme enme, skrevet af et tidligere medlem af Østjysk Frimærkeklub:

DEN DANSKE BRIGADE.

(DANFORCE)

I SVERIGE – 1943-1945.

 

Den Danske Brigade var den eneste militære styrke som Danmark rådede over i besættelsesårene udover modstandsbevægelsen.

Styrken var underlagt den 21. armégruppe, hvorunder Modstandsbevægelsen i Danmark også henhørte.

Inden den 29. august 1943 kom adskillige danske flygtninge til Sverige for at melde sig til krigs- tjeneste hos de allierede, denne dato var da den danske hær definitivt blevet sat ud af spillet, og regeringen var afsat.

Efter den dato, var det kun et fåtal der kunne komme til Sverige.

Der var skibe der også prøvede på at komme til Sverige, bl.a. Danmarks eneste panserskib ”Niels Juel”, som sejlede fra Isefjorden, men blev af tyske luftangreb tvunget tilbage og ødelægge sig selv i Isefjorden.

Andre var mere heldige, Torpedobåden ”Havkatten” som var på patrulje øst for Hven, endvidere lykkedes det også for flere danske patruljekuttere i alt 1 torpedobåd, 3 minestrygere og 9 kuttere samt både fra Switzer og DSB, bl.a. Storebæltsfærgen ”Store Bælt”.

Det lykkedes for nogle af officererne at komme med kurérmaskinen fra Stockholm til Skotland, men maskinen havde et problem, p.g.a. størrelsen, da det var begrænset hvor mange der kunne medtages ad gangen, samt hvis vejret var for godt kunne der ikke flyves, grundet risiko for nedskydning af tyske jagere, ej heller hvis det var for dårligt p.g.a. manglende sigtbarhed.

Derfor blev mange nødt til at forrette tjeneste i Sverige hos Den Danske Brigade, de personer der således kom til England, havde ikke en ajourført flyvemaskineuddannelse, grundet at englænderne helt havde omstruktureret deres uddannelse p.g.a. det var helt andre typer af flyvemaskiner, der blev udviklet under krigen, end dem man rådede over inden krigens begyndelse.

Så militærtjenesten for de danske menige- befalingsmænd og officerer, som var ”Heldige” at komme videre til de allierede styrker, blev for det meste forrettet indenfor faldskærmssoldater og som forbindelsesofficerer, andre blev sendt retur til Danmark, for at hjælpe modstandsbevægelsen, men kun hvis de var sikre imod at blive genkendt af Gestapo.

Den 5. maj 1945 blev Den Danske Brigade udskibet fra Helsingborg med færgen ”Holger Danske” med kurs over sundet. Efter ankomsten til Danmark skulle styrken videresendes til Sønderjylland med henblik på at få eskorteret besættelsesstyrkerne over landegrænsen.

Styrkens antal var ca. 700 mand som bevogtede grænsen fra Vesterhavet til Lille Jyndevad i øst. Udover brigaden genoptog grænsegendarmeriet også sin funktion i området.

I tidsrummet fra kapitulationen til ca. medio juni 1945 blev grænsekontrollen passeret af ca. 110.000 personer fra den tyske værnemagt, så alt i alt fik Den Danske Brigade alligevel en funktion og berettigelse i forbindelse med besættelsestiden, men blev aldrig den regulære kampstyrke, som mange af den havde håbet på.

Der var flere episoder hvor danske soldater var meget lidt venlige overfor de tyske soldater og specielt SS-soldater, som fik noget af deres egen medicin retur.

Mange tyske soldater smed der geværer og andet materiel i grøfterne før de nåede grænsen, hvilket resulterede i at mange og f.eks. børn blev dræbt og kvæstet, når de rørte ved ammunitionen, specielt håndgranater skabte død og ødelæggelse, fordi tyskerne havde gjort dem klare, således at de eksploderede når de blev berørt.

Bataljonen blev hjemsendt den 10. juli 1945.

Styrken blev oprettet igen i 1947, og sendt til Slesvig-Holstein, som en besættelsesstyrke i samarbejde med de engelske styrker i det daværende V.Tyskland.

Jeg har ingen korrespondance fra soldater i Den Danske Brigade i Sverige til Danmark. Det kan være, at der måske ikke er afsendt post fra brigaden til Danmark, for ikke at afsløre overfor tyskerne, hvilke personer der befandt sig der?

Det kan være at der er nogle medlemmer, der evt. kan supplere med oplysninger?

Flg. satte livet til under deres tjeneste i brigaden.

1 x flyverløjtnant    - Nedstyrtet med svensk bombeplan under øvelse.

1 x soldat    - Dræbt ved sprængningsulykke i Oksbøl den 1. juli 1945.

1 x soldat    - Skudt af ukendt person den 8. maj 1945 i København.

1 x underkvartermester    - Druknet under øvelse i ”Kinnen”.

1 x soldat    - Druknet under øvelse i ”Kinnen”.

3 x soldater    - Skudt af Hipo´er på hjørnet af Jagtvej og Ranzausgade i København den 6. maj 1945.

 

Kilde:    Den Danske Brigade af Niels Grunnet og Bent Demer.

Diverse leksika.

 

Den Danske Brigade

Det Danske Kommando

Tyskland 1947-1958

 

Ved Den Danske Brigades ankomst til Tyskland i 1947 blev Brigadens postvæsen organiseret som led i den almindelige posttjeneste i Danmark, der var dog enkelte indskrænkninger.

Der blev oprettet brigadepostkontor i Jever samt garnisonspostkontorer i Aurich, Oldenburg, Varel og Wilhelmshaven.

Senere blev der ved oprettelsen af Det Danske Kommando i Itzehoe oprettet et postkontor.

Mellem Brigaden og Danmark kunne udveksles følgende forsendelser i begge retninger:

  • Almindelige og anbefalede brevforsendelser samt ekspresforsendelser.
  • Almindelige og anbefalede pakker.
  • Aviser (Korsbånd og boghandlereksemplarer).
     

Det var ikke tilladt at sende pengeforsendelser, såsom postanvisninger, postindkasseringer og postgiro, da postkontorerne ikke var regnskabsførende.

Alle takster var landsporto-takst med udgangspunkt i Kolding, forstået på den måde, at forsendelser til brigaden skulle frankeres som at, det var Kolding By der modtog det og omvendt fra brigaden, skulle det frankeres med porto-takst, der svarede til at det var blevet afsendt fra Kolding By.

Hvorfor? Jo Kolding var hjemsteds base for Den Danske Brigade, som til forskel for brigaden da den var i Sverige bestod af frivillige, nu bestod af tjenestegørende indkaldte soldater – befalingsmænd og officerer.

Den Danske Brigade blev afviklet og den 7. oktober i 1949 blev Det Danske Kommando oprettet og blev forflyttet til Itzehoe i Holsten, hvor den fungerede til den blev nedlagt i 1958.

Det kan være at andre kan/vil supplere denne artikel eller fortsætte den med noget om Det Danske Kommando ?

Kilde: Rapport fra brigadepostmester, sekondløjtnant J.K. Larsen.

Med assistance fra Jørgen Andresen – Østjysk Frimærkeklub.

 

Flemming Blittrup

 

 

  

 

 


obs.gif

 

På denne side vil I altid kunne finde omtale

af de foredrag o.l. som er på vej.

 

Har I selv foredrag som i kunne tænke jer at holde

for os, hører vi meget gerne fra jer.

også hvis i har ideer til eksterne foredragsholdere.

 

 

Gaa til top.JPG

 

 


  
  Sideoversigt            

Østjysk Frimærkeklub

CVR-nummer 37 50 38 35

Viby J.
stiftet den 30. november 1981

Møderne afholdes i sæsonnen hver mandag
kl. 19.00 i Viby Lokalcenters lokaler,
Kongsgårdsvej 6, Viby J

Læs om klubben her ! 

 


GENERALFORSAMLING:

dirigentklokke-minni.jpg

 Ring med klokken

og se indbydelsen!


KONTINGENT: 

Penge-kiste.gif

Se de særlige Corona-regler for Kontingent

indbetaling/dækning

klik på kisten og se hvordan i kan gøre det?

  


 

 

Postkort-Viby.jpg

 Salg af samlinger !

Ligger du inde med en samling frimærker
som du overvejer at skaffe dig af med,

klik da på ovenstående postkort,
og kontant os!


Samler du på frimærker?

 SF-ekspres.jpg

er du ikke medlem af en frimærkeklub,

så meld dig ind i

Østjysk Frimærkeklub 

her kan du dele din samlerglæde med 

ligesindede - og få større glæde af din

frimærkesamling.

 

 
 
 

 

 YouTube-adgang.JPG

Se din klub - og måske dig selv

på gamle videoer - klik på skærmen! 

 

På denne side finder du også den

nyeste video fra 2020:

Kaj og Østjysk Frimærkeklub!

 

Støt vore annoncører -

                    De støtter os !

   JK-FRIM-annonce.jpg           

 

Vedtaegter.jpg

Østjysk Frimærkeklub | Stiftet 30. november 1981 | STATESTIK
Powered by CMSimple Template by Oldnema | Senest opdateret den: 02.08.2021 HolmeNet