Du er her:   Hjem > Kalender > Generalforsamling

Generalforsamling

 dirigentklokke-lille.jpg

 

GENERALFORSAMLING!

 

Mandag den 18. februar 2019 kl. 19.30

i Klubbens lokale på Viby lokalcenter Kongsgårdsvej 6 8260 Viby J.

 

Dagsordenen:

  1. Valg af dirigent. 

  2. 
Valg af stemmeudvalg  

  3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.  

  4. 
Behandling af det reviderede regnskab.

  5. 
Beretning fra funktionsmænd.

  6. 
Fastlæggelse af kontingent.

  7. 
Behandling af indkomne forslag.

      Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftlig til

      bestyrelsen senest d. 4. februar 2019.

  8. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer, suppleanter, revisorsuppleanter:

     1: Formand:                            På valg Torben Malm– modtager genvalg.

     2: Bestyrelsesmedlem:          På valg Keld Ovedahl Andersen – modtager genvalg.

     3: Bestyrelsessuppleant:       På valg Leif Hansen – modtager genvalg.

     4: 1 revisor:                           På valg Andreas Strib - modtager genvalg.

     5: 1 revisorsuppleant:           På valg Poul Børge Graversen - modtager genvalg.

         Alle valg gælder for en 2-årig periode.

  9. 
Eventuelt

  

Bestyrelsen

 

Gaa til top.JPG

 

 

 

 

   


  
  Sideoversigt            

Østjysk Frimærkeklub

CVR-nummer 37 50 38 35

Viby J.
stiftet den 30. november 1981

Møderne afholdes i sæsonnen hver mandag
kl. 19.00 i Viby Lokalcenters lokaler,
Kongsgårdsvej 6, Viby J

Læs om klubben her ! 


Penge-kiste.gif 

 KONTINGENT !

Kontingent forfalder til betaling d. 1.9.,

men allerede nu modtager kasseren gerne 

din indbetaling !

Kik i kisten !


Postkort-Viby.jpg

 Salg af samlinger !

Ligger du inde med en samling frimærker
som du overvejer at skaffe dig af med,

klik da på ovenstående postkort,
og kontant os!

 

 YouTube-adgang.JPG

Se din klub - og måske dig selv

på gamle videoer - klik på skærmen! 

 


TV-klip-lille.jpg

 

Østjysk Frimærke Klub

på TV

Se udsendelsen!

Støt vore annoncører -

                    De støtter os !

   JK-FRIM-annonce.jpg

 

Vedtaegter.jpg

Østjysk Frimærkeklub | Stiftet 30. november 1981 | STATESTIK
Powered by CMSimple Template by Oldnema | Senest opdateret den: 04.08.2019 HolmeNet