Generalforsamling

 dirigentklokke-lille.jpg

 

 

GENERALFORSAMLING!

 

Mandag den 21. februar 2022  kl. 19.30
i Klubbens lokale på Viby lokalcenter Kongsgårdsvej 3
8260 Viby J.


Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

4. Behandling af det reviderede regnskab.

5. Beretning frqa funktionsmænd.

6. Fastlæggelse af kontingent.

7. Behandling af indkomne forslag-
    Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftlig
    til bestyrelsen senest d. 7. februar 2022.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer, suppleanter og revisionssupplianter:

    1. Kasserer:                             På valg Ib Graadal
    2. 2 Bestyrelsesmedlemmer:  På valg Henning Bonde
                                                                  Poul Kristiansen
    3. 1 Bestyrelsessuppleant:     På valg Mikael Jørgensen
    4. 1 Revisor:                            På valg Finn Kundahl
    5. 1 Revisorsuppleant:            På valg Poul Børge Graversen

    Alle valg gælder  en 2-årig periode, Revisorsuppliant dog 1 år.

9. Eventuelt

 

Bestyrelsen
Gaa til top.JPG