Generalforsamling

 dirigentklokke-lille.jpg

 

 

GENERALFORSAMLING!

 

 

Mandag den 21- september 2021 kl. 19.30

i Klubbens lokale på Viby lokalcenter Kongsgårdsvej 6 8260 Viby J.

 

Dagsordenen:

 

  1. Valg af dirigent. 

 

  2. Valg af stemmeudvalg  

 

  3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.  

 

  4. Behandling af det reviderede regnskab.

 

  5. Beretning fra funktionsmænd.

 

  6. Fastlæggelse af kontingent.

 

  7. Behandling af indkomne forslag.

       Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes
       skriftlig tilbestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

  8. Valg af bestyrelsesmedl., revisorer, suppleanter,revisorsuppleanter:

      1: Formand:                       På valg Torben Malm, modtager genvalg.

     2: Bestyrelsesmedlem:      På valg Keld Ovedahl Andersen modtager genvalg.

     3: 1 Bestyrelsessuppleant: På valg Leif Hansen, modtager genvalg.

     4: 1 revisor:                        På valg Andreas Strib, modtager genvalg.

     5: 1 revisorsuppleant:        På valg Poul Børge Graversen, modtager genvalg.

     Alle valg gælder for en 2-årig periode. Revisorsuppleant dog 1 år.

 

  9. Eventuelt

  

 

 

  Bestyrelsen

 

 

Gaa til top.JPG